วารสารการอ่านปีที่ 24 ฉ บับ พิเศษ พ . ศ . 2556

วารสารการอ่าน ปีที่ 24 ฉ บับ พิเศษ พ . ศ . 2556

วารสารการอ่าน ปีที่ 24 ฉ บับ พิเศษ พ . ศ . 2556

สรุปผลการทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการรู้หนังสือ

สมาคมฯได้รับทุนพิเศษจากสมาคมการอ่านนานาชาติซึ่งบริษัท Levnger, USA, (ผู้ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับหนังสือและการอ่าน ThaiPad) เป็นผู้บริจาค เพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมการอ่านและการรู้หนังสือ ความประสงค์ของผู้บริจาคเงินต้องการให้จัดทำโครงการส่งเสริมการอ่านในท้องที่จังหวัดยโสธร ซึ่งคาดว่าจะเป็นแหล่งผลิต ThaiPad (หมอนอิงขนาดเล็กใช้วาง Computer Tablet หรือหนังสือ)

อ่านรายละเอียดต่อ

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

2

การจัดหาหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียนและชุมชน ปี ๒๕๕๕ และ ทุนส่งเสริมการอ่าน  บริจาค โดย Levenger, USA , โดยผ่านสมาคมการอ่านนานาชาติ สำหรับบุตรหลานชาวบ้านศรีฐาน จ.ยโสธร แหล่งผลิต ต้นแบบThaiPad (แท่นวางหนังสือและ Ipad)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปโครงการเสวนาเรื่องการอ่าน การพูด สื่อภาษาสู่อาเซียน

สรุปโครงการเสวนาเรื่องการอ่าน การพูด สื่อภาษาสู่อาเซียน

ด้วยความร่วมมือระหว่างสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทยและมูลนิธิไทยพัฒนา

ณ เขาใหญ่ไอหนาว รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

(ASEAN Dialog on Reading, Speaking and Language Communication

with the Cooperation between Thailand Reading Association and Thaipathana Foundation)

วันที่ 27-28 เมษายน 2556

อ่านรายละเอียด

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 และฟังการบรรยายเรื่องการอ่านกับการเรียนรู้วัฒนธรรมของประชาคมอาเซี่ยนโดยมีวิทยากรคือ Dr Meriene Alon ประธานพัฒนาการอ่านแห่งภูมิภาคเอเซีย และ คุณดำรง ไวว่อง อดีตทูตพาณิชย์เขตปกครองพิเศษฮอ่งกง ณ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ในวันศุกร์ที่ 25 ม.ค. 2556 เวลา 12.30–16.00น.

กรรมการบริหารสมาคมได้รับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์


รองศาสตราจารย์ ดร. อุทัย ภิรมย์รื่น  กรรมการบริหารสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ สาขาภาษาอังกฤษ จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในงานพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕

สมาคมการอ่านนานาชาติให้ทุนพิเศษส่งเสริมการอ่าน

สมาคมการอ่านนานาชาติ (International Reading Association) ได้มอบทุนพิเศษเพื่อส่งเสริมการอ่านให้แก่สมาคมการอ่านแห่งประเทศไทยจำนวน ๑.๐๐๐ เหรียญสหรัฐ ทุนจำนวนนี้บริษัท Levanger ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายที่วางหนังสือ ThaiPad ซึ่งผลิตจากประเทศไทย มีผู้สนใจสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก จึงมอบรายได้บางส่วนเพื่อใช้ในการส่งเสริมการอ่าน โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่ออกแบบและผลิตสินค้านี้ สมาคมการอ่านแห่งประเทศไทยได้ตั้งโครงการส่งเสริมการอ่านขึ้นที่ชุมชนบ้านศรีฐาน จังหวัดยโสธร ซึ่งคาดว่าเป็นแหล่งที่มาของ ThaiPad (หมอนอิงใช้วางหนังสือหรืออุปกรณ์อีเล็กทรอนิคส์เช่น IPad )
image001

การสัมมนาเรื่อง นวัตกรรมการอ่านเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน


ห้องสมุดโรงเรียนสารวิทยา ร่วมกับ ชมรมบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศนานาชาติ

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย สมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ณ ห้องสมุดโรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร วันที่ 22 มีนาคม 2555
ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ

บุคคลในข่าว รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ภิรมย์รื่นบุคคลในข่าว
UTHAI PIROMRUEN

รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ภิรมย์รื่น อดีตรองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล

IRA Maryann Manning Outstanding Volunteer Service Award, Outside North America, ในปี 2011, นับเป็นครั้งแรกที่มีผู้ได้รับรางวัลนี้นอกทวีปอเมริกาเหนือ

รางวัลนี้เป็นการยกย่องให้เกียรติแก่สมาชิกสมาคมการอ่านนานาชาติ ที่อุทิศตนในการอาสาสมัครเพื่อการส่งเสริมการอ่านสำหรับเยาวชนและผู้ใหญ่ทั่วไปในภูมิภาคต่างๆของโลก คณะกรรมการของสมาคมได้คัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลนี้ทุกปีจำนวน ๔ คน ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา สำหรับปี 2011 นี้มีผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเป็นพิเศษนอกทวีปอเมริกา ๑ คน คือ รองศาสตราจารย์ ดร. อุทัย ภิรมย์รื่นซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมการอ่านนานาชาติมาตั้งแต่ปี ๑๙๘๐ (๒๕๒๓)  เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทยเมื่อปี 1982 (๒๕๒๕) และได้รับการสถาปนาเป็นสมาคมการอ่านในระดับชาติ (National Affiliate) ในปี 2001 (๒๕๔๔) ดร. อุทัย มีความสนใจและรักการอ่านอย่างยิ่ง ได้ช่วยงานของสมาคมการอ่านมาโดยตลอด ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมระดับโลกว่าด้วยการอ่านใน ๘ ประเทศทั่วโลกในทวีปยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
อเมริกาใต้ และเอเชีย  ดร. อุทัย ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาการอ่านในภาคพื้นเอเซียมาหลายสมัย ในปี 1997-98, 2007-2010 ครั้งล่าสุดคณะกรรมการพัฒนาการอ่านแห่งเอเซียได้ยกย่องให้เป็นผู้ได้รับรางวัลผู้นำทางการอ่านและการรู้หนังสือในปี ๒๐๐๙ (๒๕๕๓)
Read the rest of this entry »

IRA Maryann Manning Outstanding Volunteer Service Award

IRA Maryann Manning Outstanding Volunteer Service Award

The IRA Maryann Manning Outstanding Volunteer Service Award is a nonmonetary award given annually to four (4) dedicated volunteers within North America and one (1) dedicated volunteer outside of North America.

IRA Maryann Manning Outstanding Volunteer Service Award Application
For additional information, contact the committees@reading.org.

Award Recipients 2011
Outside North America

 DR.UTHAI PIROMRUEN

DR. UTHAI PIROMRUEN

Piromruen, Associate Professor in English and Linguistics, Faculty of Humanities, Ramkhamhaeng University, Bangkok, Thailand. He was the former Dean of Humanities, and Vice-president for Student Affairs. After his retirement in 1991, he was offered positions as Dean of Liberal Arts, and Vice-president of Sripatum University from 1992-2005.
Read the rest of this entry »